Attesten & Bewijzen

Bewijs van Wettelijke Samenwoning

Dit is een document waarmee een persoon zijn wettelijke samenwoning kan bewijzen.

Afschriften en uittreksels uit een echtscheidingsakte

Een afschrift is een fotokopie van een echtscheidingsakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.

Bewijs van Gezinssamenstelling

Dit uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister vermeldt alle personen ingeschreven op hetzelfde adre

Bewijs van Woonst/Hoofdverblijfplaats

Dit is een document dat bevestigt dat een persoon is ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wac

Bewijs van Nationaliteit

Dit is een document waarmee een persoon zijn nationaliteit kan bewijzen.

Bewijs van Leven

Met het bewijs van leven kan een persoon aantonen dat hij/zij nog in leven is.

Legaliseren of wettigen handtekening

Sommige instanties vragen een legalisering of wettiging van je handtekening op bepaalde documenten. 

Beroepswijziging

Elke verandering van beroep moet gemeld worden aan de dienst burger en welzijn om de persoonlijke gegevens in het bevolki

Raadplegen en uittreksels bevolkingsregisters

In een bevolkingsregister slaat een gemeente officiële gegevens over haar inwoners op.