Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2025 Lokaal Bestuur Zwevegem

Aanpassing Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem 

 Uittreksel gemeenteraad 27 november 2023 - goedkeuring luik gemeente 

 Uittreksel gemeenteraad 27 november 2023 - goedkeuring luik OCMW 

 Uittreksel OCMW-raad 27 november 2023 - goedkeuring luik OCMW 

Aanpassing Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem 

   Uittreksel gemeenteraad 28 november 2022 - goedkeuring luik gemeente 

   Uittreksel gemeenteraad 28 november 2022 - goedkeuring luik OCMW 

   Uittreksel OCMW-raad 28 november 2022 - goedkeuring luik OCMW 

Aanpassing Meerjarenbeleidsplan 2021-2025  lokaal bestuur Zwevegem

    
Uittreksel gemeenteraad 22 november 2021 - goedkeuring luik gemeente

   Uittreksel gemeenteraad 22 november 2021 - goedkeuring luik OCMW

   Uittreksel OCMW-raad 22 november 2021 - goedkeuring luik OCMW

Aanpassing Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2025 lokaal bestuur Zwevegem

   Uittreksel Gemeenteraad 23 november 2020 - goedkeuring luik gemeente

   Uittreksel Gemeenteraad 23 november 2020 - goedkeuring luik OCMW 

   Uittreksel OCMW-Raad 23 november 2020 - goedkeuring luik OCMW

Wijziging Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2025  Kerkfabrieken nieuw

   Uittreksel goedkeuring wijziging meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem nieuw