Communicatie

Infopunt
Het gemeentelijk Informatieblad wordt tweemaandelijks gratis verspreid aan alle inwoners van Groot-Zwevegem.
Ereburgers
Zwevegem heeft inmiddels aan 2 mensen de titel van ereburger Zwevegem toegekend