A - Z productenlijst

  - online       - maak een afspraak        bellen voor afspraak


BURGERZAKEN

VERKIEZINGEN

Inlichtingen Verkiezingen (volmacht; onthouding; duplicaat kiesbrief; algemene info)            

 

BEVOLKING

Adreswijziging (aangifte)             
Adreswijziging (na bezoek wijkagent)       
Adreswijziging (verhuis naar het buitenland) (aangifte)            
Attest van gezinssamenstelling             
Attest van leven             
Attest van nationaliteit             
Attest van ongehuwde staat       
Attest van woonst             
Eensluidend verklaren documenten       
EID (identiteitskaart) (aanvraag)       
EID (identiteitskaart) (afhalen)       
EID (identiteitskaart) (deblokkeren)       
EID (pin- en pukcodes) (aanvraag)       
EID (pin- en pukcodes) (afhalen)       
Gedeeld verblijf kind(eren) (aangifte)       
Internationaal paspoort (reispas) (aanvraag)       
Internationaal paspoort (reispas) (afhalen)       
Kids-ID (aanvraag)       
Kids-ID (afhalen)       
Laatste wil (wijze van ter aardebestelling) (aangifte)        
Legaliseren of wettigen handtekening       
Reistoelating minderjarige(n) (aanvraag)              
Rijbewijs (Europees) (aanvraag en afhalen)       
Rijbewijs (Internationaal) (aanvraag en afhalen)       
Rijbewijs (voorlopig) (aanvraag en afhalen)       
Rijbewijs (buitenland) (omwisseling)       
Uittreksel strafregister (bewijs goed gedrag en zeden) (aanvraag)             
Verlies/diefstal identiteits- en/of reisdocument (aangifte)      

 

BURGERLIJKE STAND

Afschrift geboorteakte             
Afschrift huwelijksakte             
Afschrift echtscheidingsakte             
Afschrift overlijdensakte             
Belgische nationaliteit (aanvraag)       
Erkenning van een kind (aangifte)       
Geboorte (aangifte)       
Overlijden (aangifte)       
Voornaamswijziging (aangifte)       
Wettelijke samenwoning (aangifte)       
Wettelijke samenwoning (beëindiging) (aangifte)       
Informatie huwelijk met een niet-Belg       
Informatie wijzigen familienaam       
Informatie en/of aanpassing genderidentiteit (transgender)       
Informatie begraafplaatsen (concessies, naamplaatsjes, ontgravingen)             

 

NIET-BELGEN

Kort verblijf in België       
Verbintenis tot tenlasteneming       
Lang verblijf       
Duurzaam verblijf       
Inburgering       
Verblijfsdocumenten voor niet-Belgen       

 

STEDENBOUW - WONEN - MILIEU 

Milieu - Buurttuin / volkstuin        
Milieu - Subsidie herbruikbare luiers        
Omgeving - Aangifte start/einde der werken waarvoor omgevingsvergunning werd verleend        
Omgeving - Aanplakking omgevingsvergunning         
Omgeving - Aanvraag omgevingsvergunning   
Omgeving - Bespreking complexe stedenbouwkundige handelingen en/of milieugerelateerde handelingen    
Omgeving - Indienen bezwaar omgevingsvergunning      
Omgeving - Inzage openbaar onderzoek omgevingsvergunning     
Omgeving - bespreking verkaveling     
Omgeving/Milieu - opvragen info betreffende stedenbouwkundige handeling of milieugerelateerde handeling        
Omgeving - Ruimtelijke uitvoeringsplannen           
Omgeving - Stedenbouwkundig attest      
Omgeving - Huisnummer aanvragen   
Wonen - Premies bouwen en verbouwen: info over mogelijke premies        
Wonen - Conformiteitsattest         
Wonen - Leegstand gebouwen kleiner dan 500m²     
Wonen - Leegstand bedrijven / gebouwen  groter dan 500m²
Wonen - Tweede verblijven     
Wonen - Woonkwaliteit - aanvragen conformiteitsattest en woningonderzoek           
Wonen - Woonkwaliteit - vraag/klacht/ongeschikt/onbewoonbaar          

 

Sociale dienst - Wonen

Wonen - renovatiebegeleiding          
Wonen - sociaal huren SHM/SVK       
Wonen - vragen rond Energiefactuur en/of problemen       
Wonen - Advies ivm Wonen en wetgeving        
Wonen - crisis / doorgangswoningen         
Wonen - Federale stookoliepremie       
Wonen - huurbemiddeling        
Wonen - huurgarantieverzekering        
Wonen - huurpremie        
Wonen - huursubsidie        
Wonen - huurwaarborg        
Wonen - meldpunt discriminatie        
Wonen - meldpunt preventie uithuiszetting         
Wonen - Minimale levering gas       

 

Dienst Samenleving

Gratis Juridisch Advies