A - Z productenlijst

 - online      - maak een afspraak       bellen voor afspraak


BURGERZAKEN

BEVOLKING

Adreswijziging (aangifte)           
Adreswijziging (na bezoek wijkagent)      
Adreswijziging (verhuis naar het buitenland) (aangifte)           
Attest van gezinssamenstelling           
Attest van leven           
Attest van nationaliteit           
Attest van ongehuwde staat      
Attest van woonst           
Eensluidend verklaren documenten      
EID (identiteitskaart) (aanvraag)      
EID (identiteitskaart) (afhalen)      
EID (identiteitskaart) (deblokkeren)      
EID (pin- en pukcodes) (aanvraag)      
EID (pin- en pukcodes) (afhalen)      
Gedeeld verblijf kind(eren) (aangifte)      
Internationaal paspoort (reispas) (aanvraag)      
Internationaal paspoort (reispas) (afhalen)      
Kids-ID (aanvraag)      
Kids-ID (afhalen)      
Laatste wil (wijze van ter aardebestelling) (aangifte)       
Legaliseren of wettigen handtekening      
Reistoelating minderjarige(n) (aanvraag)            
Rijbewijs (Europees) (aanvraag en afhalen)      
Rijbewijs (Internationaal) (aanvraag en afhalen)      
Rijbewijs (voorlopig) (aanvraag en afhalen)      
Rijbewijs (buitenland) (omwisseling)      
Uittreksel strafregister (bewijs goed gedrag en zeden) (aanvraag)           

Verlies/diefstal identiteits- en/of reisdocument (aangifte)     

 

BURGERLIJKE STAND

Afschrift geboorteakte           
Afschrift huwelijksakte           
Afschrift echtscheidingsakte           
Afschrift overlijdensakte           
Belgische nationaliteit (aanvraag)      
Erkenning van een kind (aangifte)      
Geboorte (aangifte)      
Overlijden (aangifte)      
Voornaamswijziging (aangifte)      
Wettelijke samenwoning (aangifte)      
Wettelijke samenwoning (beëindiging) (aangifte)      
Informatie huwelijk met een niet-Belg      

Informatie wijzigen familienaam      

Informatie en/of aanpassing genderidentiteit (transgender)      
Informatie begraafplaatsen (concessies, naamplaatsjes, ontgravingen)           

 

NIET-BELGEN

Kort verblijf in België      
Verbintenis tot tenlasteneming      
Lang verblijf      
Duurzaam verblijf      
Inburgering      
Verblijfsdocumenten voor niet-Belgen      

 

STEDENBOUW - WONEN - MILIEU 

Milieu - Buurttuin / volkstuin       
Milieu - Subsidie herbruikbare luiers       
Omgeving - Aangifte start/einde der werken waarvoor omgevingsvergunning werd verleend      
Omgeving - Aanplakking omgevingsvergunning       
Omgeving - Aanvraag omgevingsvergunning  
Omgeving - Bespreking complexe stedenbouwkundige handelingen en/of milieugerelateerde handelingen   
Omgeving - Indienen bezwaar omgevingsvergunning    
Omgeving - Inzage openbaar onderzoek omgevingsvergunning    
Omgeving - bespreking verkaveling    
Omgeving/Milieu - opvragen info betreffende stedenbouwkundige handeling of milieugerelateerde handeling      
Omgeving - Ruimtelijke uitvoeringsplannen         
Omgeving - Stedenbouwkundig attest     
Omgeving - Huisnummer aanvragen  
Wonen - Premies bouwen en verbouwen: info over mogelijke premies      
Wonen - Conformiteitsattest       
Wonen - Leegstand gebouwen kleiner dan 500m²    
Wonen - Leegstand bedrijven / gebouwen  groter dan 500m²
Wonen - Tweede verblijven    
Wonen - Woonkwaliteit - aanvragen conformiteitsattest en woningonderzoek         
Wonen - Woonkwaliteit - vraag/klacht/ongeschikt/onbewoonbaar        

 

Sociale dienst - Wonen

Wonen - renovatiebegeleiding         

Wonen - sociaal huren SHM/SVK      

Wonen - vragen rond Energiefactuur en/of problemen      

Wonen - Advies ivm Wonen en wetgeving       

Wonen - crisis / doorgangswoningen         

Wonen - Federale stookoliepremie      

Wonen - huurbemiddeling       

Wonen - huurgarantieverzekering       

Wonen - huurpremie       

Wonen - huursubsidie       

Wonen - huurwaarborg       

Wonen - meldpunt discriminatie       

Wonen - meldpunt preventie uithuiszetting        

Wonen - Minimale levering gas          

 

Dienst Samenleving

Gratis Juridisch Advies