A - Z productenlijst

 - online      - maak een afspraak       bellen voor afspraak


BURGERZAKEN

BEVOLKING

Aangifte adreswijziging           
Adreswijziging (na bezoek wijkagent)      
Aangifte gedeeld verblijf kind(eren)      
Aangifte verhuis naar het buitenland           
Aangifte verlies/diefstal identiteits- en/of reisdocument      
Aanvraag rijbewijs      
Aanvraag voorlopig rijbewijs      
Aanvraag eID (identiteitskaart)      
Aanvraag internationaal paspoort (reispas)      
Aanvraag internationaal rijbewijs      
Aanvraag kids-ID      
Aanvraag pin- en pukcodes identiteitskaarten      
Aanvraag reistoelating minderjarige(n)            

Aanvraag uittreksel strafregister (bewijs goed gedrag en zeden)           

Afhalen (Europees, internationaal, voorlopig) rijbewijs      
Afhalen eID (identiteitskaart)      
Afhalen internationaal paspoort (reispas)      
Afhalen kids-ID      
Afhalen pin- en pukcodes identiteitskaarten      
Attest van ongehuwde staat      
Attest van gezinssamenstelling           
Attest van leven           
Attest van nationaliteit           
Attest van woonst           
Eensluidend verklaren documenten      
Legaliseren of wettigen handtekening      
Omwisseling buitenlands rijbewijs      
Registratie laatste wil (wijze van ter aardebestelling)      

 

BURGERLIJKE STAND

Aangifte geboorte      
Aangifte huwelijk      
Aangifte overlijden      
Aangifte voornaamswijziging      
Aangifte wettelijke samenwoning      
Aangifte beëindigen wettelijke samenwoning      
Aanvraag Belgische nationaliteit      

Afschrift echtscheidingsakte           

Afschrift geboorteakte           
Afschrift huwelijksakte           
Afschrift overlijdensakte           
Erkenning van een kind      
Informatie begraafplaatsen (concessies, naamplaatsjes, ontgravingen)           
Informatie en/of aanpassing genderidentiteit (transgender)      
Informatie huwelijk met een niet-Belg      

Informatie wijzigen familienaam      

 

NIET-BELGEN

Aankomst in België (tijdelijk verblijf)      
Verbintenis tot tenlasteneming      
Aanvraag duurzaam verblijf (C of D, E+, F+ kaart)      

 


 

STEDENBOUW - WONEN - MILIEU 

Milieu - Buurttuin / volkstuin       
Milieu - Subsidie herbruikbare luiers       
Omgeving - Aangifte start/einde der werken waarvoor omgevingsvergunning werd verleend      
Omgeving - Aanplakking omgevingsvergunning       
Omgeving - Aanvraag omgevingsvergunning      
Omgeving - Bespreking complexe stedenbouwkundige handelingen en/of milieugerelateerde handelingen   
Omgeving - Indienen bezwaar omgevingsvergunning    
Omgeving - Inzage openbaar onderzoek omgevingsvergunning    
Omgeving - bespreking verkaveling    
Omgeving/Milieu - opvragen info betreffende stedenbouwkundige handeling of milieugerelateerde handeling      
Omgeving - Ruimtelijke uitvoeringsplannen         
Omgeving - Stedenbouwkundig attest         
Omgeving - Huisnummer aanvragen  
Wonen - Premies bouwen en verbouwen: info over mogelijke premies      
Wonen - Conformiteitsattest       
Wonen - Leegstand gebouwen kleiner dan 500m²    
Wonen - Leegstand bedrijven / gebouwen  groter dan 500m²
Wonen - Leegstand: vermoeden, akte heffing en vrijstelling       
Wonen - Tweede verblijven    
Wonen - Woonkwaliteit - aanvragen conformiteitsattest en woningonderzoek         
Wonen - Woonkwaliteit - vraag/klacht/ongeschikt/onbewoonbaar